Đề Xuất 5/2022 # Bai Giang Dien Tu Bai 34. Nhan Giong Vat Nuoi # Top Like

Xem 22,473

Cập nhật nội dung chi tiết về Bai Giang Dien Tu Bai 34. Nhan Giong Vat Nuoi mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 22,473 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cứu Nguy Đàn Gà Quý Thuần Cổ Của Việt Nam
 • Nuôi Gà Cần Bao Nhiêu Vốn?
 • Sự Thật Đặc Sản Gà Ri 60.000/con Bán La Liệt Ở Hà Nội
 • Gà Ta Là Gà Gì? Có Bao Nhiêu Loại Gà Ta Ở Việt Nam
 • Bí Ẩn Nguồn Gốc Trứng Gà Ta Giá Rẻ Bán Đầy Chợ
 • KIỂM TRA BÀI CŨ

  Thế nào là chọn giống vật nuôi? Cho ví dụ?

  Trả lời: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những

  vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống

  Ví dụ: Để có giống gà Ri ngày càng tốt hơn, người ta giữ

  lại làm giống những con gà trống và gà mái chóng lớn,

  đẻ nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo, loại bỏ những

  con đẻ ít trứng, có tỉ lệ trứng ấp nở thấp, có tính ấp bóng

  kéo dài,…..

  NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

  I. Chọn phối

  1. Thế nào là chọn phối?

  Ví dụ:

  Lợn Móng Cái ( cái)

  Lợn Móng Cái (đực)

  Thế hệ lợn Móng Cái con

  Lợn Móng Cái (cái)

  Lợn Lan đơ rat(đực)

  Thế hệ con lai

  Thế nào là chọn phối?

  Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục

  đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối.

  Chọn phối nhằm mục đích gì ?

  Khi đã có một giống tốt, làm thế nào để tăng số lượng cá thể của giống đó lên?

  I. Chọn phối

  1. Thế nào là chọn phối?

  Ví dụ:

  Lợn Móng Cái ( cái)

  Lợn Móng Cái (đực)

  Thế hệ lợn Móng Cái con

  Lợn Móng Cái (cái)

  Lợn Lan đơ rat(đực)

  Thế hệ con lai

  2. Các phương pháp chọn phối

  Nêu các phương pháp chọn phối?

  Có 2 phương pháp chọn phối:

  Chọn phối cùng giống

  Chọn phối khác giống

  Chọn phối

  cùng giống

  Chọn phối

  khác giống

  I. Chọn phối

  Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau.

  Nhân lên một giống tốt

  Tạo được thế hệ con có nhiều

  đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng.

  1.Ghép lợn đực Ỉ với lợn cái Ỉ

  2. Ghép gà trống Lơgo với

  gà mái Lơgo.

  Ghép lợn đực Đại bạch với

  lợn cái Móng Cái.

  2. Ghép gà trống Rốt với gà

  mái Ri.

  Là chọn ghép con đực và con

  cái trong cùng giống đó.

  1. Thế nào là chọn phối?

  2. Các phương pháp chọn phối

  PHIẾU HỌC TẬP

  II. Nhân giống thuần chủng

  1. Nhân giống thuần chủng là gì?

  Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con

  cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ.

  I. Chọn phối

  1. Thế nào là chọn phối?

  Khái niệm: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối.

  Ví dụ:

  – Mục đích: SGK Tr 91

  2. Các phương pháp chọn phối

  Có 2 phương pháp chọn phối:

  Chọn phối cùng giống

  Chọn phối khác giống

  I. Chọn phối

  Ví dụ:

  Lợn Móng Cái (cái)

  Lợn Móng Cái (đực)

  Thế hệ lơn Móng Cái con

  Lợn Móng Cái (cái)

  Lợn Lan đơ rat(đực)

  Thế hệ con lai

  II. Nhân giống thuần chủng

  1. Nhân giống thuần chủng là gì?

  Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con

  cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ.

  Mục đích của nhân giống thuần chủng

  là gì?

  Mục đích:

  + Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có

  + Giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó

  I. Chọn phối

  Ví dụ:

  Lợn Móng Cái ( cái)

  Lợn Móng Cái (đực)

  Thế hệ lơn Móng Cái con

  Lợn Móng Cái (cái)

  Lợn Lan đơ rat(đực)

  Thế hệ con lai

  II. Nhân giống thuần chủng

  1. Nhân giống thuần chủng là gì?

  Nhân giống thuần chủng

  Lai tạo

  Phương pháp nhân giống

  Chọn phối

  Con đực

  Con cái

  Thuần chủng

  Lai tạo

  Gà Lơ go

  Lợn Móng Cái

  Lợn Móng Cái

  Lợn Móng Cái

  Lợn Ba Xuyên

  Lợn Lan đơ rat

  Lợn Lan đơ rat

  Lợn Lan đơ rat

  Lợn Móng Cái

  X

  X

  X

  X

  X

  Gà Lơ go

  Em hãy đánh dấu (X) vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau vào

  vở bài tập sao cho phù hợp với chọn phối:

  II. Nhân giống thuần chủng

  1. Nhân giống thuần chủng là gì?

  I. Chọn phối

  2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ?

  Phải có mục đích rõ ràng

  – Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết.

  Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi có đặc điểm không mong muốn ở đời

  sau.

  + Chọn phối là gì? Có những phương pháp nào? Cho ví dụ?

  + Nhân giống thuần chủng là gì?

  Câu 1: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản nhằm tăng số lượng cá thể gọi là?

  A. Chọn giống

  B. Chọn giống thuần chủng

  C. Chọn phối

  D. Lai tạo giống

  A. Chọn phối gà trống Rốt với gà mái Rốt

  B. Chọn phối gà trống Rốt với gà mái Ri

  C. Chọn phối gà trống Ri với gà mái Ri

  D. Cả A và C

  Câu 2. Muốn có giống gà Rốt- Ri vừa có khả năng thích nghi tốt, lại có sức sản xuất cao người ta phải làm thế nào?

  A. Chọn lọc gia đình

  B. Chọn lọc hàng loạt

  C. Nhân giống thuần chủng

  D. Lai tạo giống

  Câu 3: Muốn đàn vật nuôi tăng nhanh số lượng cá thể , giữ vững và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đã có ta dùng phương pháp..

  Câu 4: Muốn có giống bò Lai sin ta làm thế nào?

  A. Cho bò đực Sin ghép với bò cái vàng Việt Nam

  B. Cho bò đực Sin ghép với bò cái Sin

  C. Cho bò đực Hà Lan ghép với bò cái vàng

  D. Cho bò đực Sin ghép với bò sữa Hà Lan

  TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

  Câu 5: Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả ta phải làm thế nào?

  A. Phải xác định rõ mục đích

  B. Chọn phối tốt, tránh giao phối cận huyết

  C. Không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi

  D. Cả A, B và C

  Hãy tìm tên con vật để hoàn thiện bảng sau:

  Con đực

  Con cái

  PP chọn phối

  cùng giống

  cùng giống

  cùng giống

  khác giống

  khác giống

  khác giống

  Lợn Móng Cái

  Lợn Lan đơ rat

  Bò vàng Việt Nam

  Bò Sin (ấn Độ)

  Vịt cỏ

  Vịt Bắc Kinh

  Lợn Móng Cái

  Lợn Móng Cái

  Bò vàng Việt Nam

  Bò vàng Việt Nam

  Vịt cỏ

  Vịt cỏ

  Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôi

  Lựa chọn Bò địa phương

  http://203.113.132.40/web-nongthon/xayenthang/anh/bodiaphuong.jpg

  Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôi

  http://203.113.132.40/web-nongthon/xayenthang/anh/lonthit.jpg

  Lợn lai Yorkshire*Landrace

  Một số giống gia cầm phổ biến ở nước ta

  Gà Lơgo

  G� R?t – Ri

  Đông cảo

  Một số giống lợn phổ biến ở nước ta

  Lợn Ỉ

  Lợn siêu nạc

  Lợn Lan đơ rat

  Lợn ỉ

  Lợn lai khác

  Lợn đại Bạch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Danh 7 Giống Gà Thịt Ngon Nhất Hiện Nay Ở Việt Nam
 • Đặc Điểm Gà Ri Lai
 • Tiềm Năng Phát Triển Chăn Nuôi Giống Gà Ri Ninh Hòa
 • Triển Vọng Mô Hình Sản Xuất Giống Gà Ri Lai Lương Phượng
 • Khả Năng Sinh Trưởng Và Hiệu Quả Chăn Nuôi Của Các Nhóm Gà Ri Lai Nuôi Thịt 8
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bai Giang Dien Tu Bai 34. Nhan Giong Vat Nuoi trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100