Thông Tin Giá Kim Cương Rời Mới Nhất

Xem 396

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Kim Cương Rời mới nhất ngày 26/09/2021 trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Kim Cương Rời để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 396 lượt xem.

Giá kim cương (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương DOJI

Tại thị trường kim cương trong nước hôm nay, ghi nhận tại thời điểm lúc 16:46 ngày 26/09/2021, giá kim cương viên tự nhiên, hình dạng tròn, có giấy kiểm định GIA, kích thước của kim cương từ 4 ly đến 8 ly được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (https://doji.vn) niêm yết cụ thể như sau:

Giá kim cương PNJ

Tương tự, theo bảng giá kim cương trực tuyến trên website của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ (http://pnj.com.vn) lúc 19:50 ngày 26/09 được niêm yết để tham khảo các thông tin về sản phẩm kim cương như sau (PNJ không cập nhật giá thường xuyên trên hệ thống website, bạn cần đến các chi nhánh của PNJ để cập nhật bảng giá chính xác nhất):

 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết SI1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết SI1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết SI1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết SI1
 • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF

Giá kim cương Phú Cường Diamond

Cũng trong ngày hôm nay (26/09), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên từ 4 ly đến 18 ly có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:

 • Kim cương viên 0.23 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 15,732,000 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (D carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 17,992,800 đ
 • Kim cương viên 0.35 ly (D carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 17,640,000 đ
 • Kim cương viên 0.33 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 30,888,000 đ
 • Kim cương viên 0.33 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 21,621,600 đ
 • Kim cương viên 0.33 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 19,974,240 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (E carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 25,296,000 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 22,848,000 đ
 • Kim cương viên 0.32 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 30,850,560 đ
 • Kim cương viên 0.40 ly (F carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 26,880,000 đ
 • Kim cương viên 0.44 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 51,110,400 đ
 • Kim cương viên 0.50 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 49,500,000 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (D carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 30,360,000 đ
 • Kim cương viên 0.50 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 45,120,000 đ
 • Kim cương viên 0.50 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 44,160,000 đ
 • Kim cương viên 0.53 ly (E carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 52,508,160 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 88,128,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (E carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 58,824,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (F carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 54,720,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 91,238,400 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 60,480,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 79,315,200 đ
 • Kim cương viên 0.61 ly (D carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 53,802,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 60,480,000 đ
 • Kim cương viên 0.61 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 67,344,000 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (F carat), nước SI1, độ tinh khiết VG, có giá bán 49,766,400 đ
 • Kim cương viên 0.63 ly (D carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 55,566,000 đ
 • Kim cương viên 0.65 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 97,718,400 đ
 • Kim cương viên 0.65 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 71,760,000 đ
 • Kim cương viên 0.64 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 73,728,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 94,164,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 89,208,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 89,208,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 87,225,600 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 92,080,800 đ
 • Kim cương viên 0.65 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 84,676,800 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 89,208,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 93,172,800 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (E carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 84,588,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (F carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 79,800,000 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 92,080,800 đ
 • Kim cương viên 0.70 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 94,164,000 đ
 • Kim cương viên 0.83 ly (E carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 119,639,520 đ
 • Kim cương viên 0.85 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 185,550,000 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 125,318,400 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (F carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 108,555,000 đ
 • Kim cương viên 0.83 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 179,850,000 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (E carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 149,299,200 đ
 • Kim cương viên 0.95 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 163,909,200 đ
 • Kim cương viên 0.96 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 189,296,640 đ
 • Kim cương viên 0.98 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 233,800,000 đ
 • Kim cương viên 0.92 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 195,500,000 đ
 • Kim cương viên 0.94 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 228,950,000 đ
 • Kim cương viên 1.06 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 248,497,920 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 244,233,600 đ
 • Kim cương viên 1.08 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 256,089,600 đ
 • Kim cương viên 1.18 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 266,689,440 đ
 • Kim cương viên 1.20 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 289,785,600 đ
 • Kim cương viên 1.22 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 304,512,000 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (O-P carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 104,332,800 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (F carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 304,668,000 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 373,152,000 đ
 • Kim cương viên 1.42 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 537,500,000 đ
 • Kim cương viên 1.37 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 605,580,000 đ
 • Kim cương viên 1.52 ly (D carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 446,515,200 đ
 • Kim cương viên 1.64 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 591,816,960 đ
 • Kim cương viên 1.87 ly (F carat), nước SI1, độ tinh khiết EX, có giá bán 554,268,000 đ
 • Kim cương viên 2.01 ly (U-V carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 216,501,120 đ
 • Kim cương viên 2.01 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 859,636,800 đ
 • Kim cương viên 2.01 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 996,397,200 đ
 • Kim cương viên 2.50 ly (F carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 943,500,000 đ
 • Kim cương viên 3.70 ly (F carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 1,933,620,000 đ
 • Kim cương viên 6.60 ly (I carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 4,075,632,000 đ
 • Kim cương viên 8.02 ly (J carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,753,360,000 đ
 • Kim cương viên 7.90 ly (J carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,507,600,000 đ
 • Kim cương viên 8.26 ly (I carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 4,081,761,600 đ
 • Kim cương viên 10.80 ly (M carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 5,074,513,920 đ
 • Kim cương viên 1.54 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 372,372,000 đ
 • Kim cương viên 5.22 ly (G carat), nước VVS2, độ tinh khiết VG, có giá bán 2,442,960,000 đ
 • Kim cương viên 35.04 ly (FBF carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 24,219,648,000 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 84,672,000 đ
 • Kim cương viên 0.81 ly (F carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 82,231,200 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 141,200,640 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (F carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 129,780,000 đ
 • Kim cương viên 2.00 ly (U-V carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 158,400,000 đ
 • Kim cương viên 2.51 ly (F carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 496,980,000 đ
 • Kim cương viên 1.02 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 248,472,000 đ
 • Kim cương viên 1.00 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 184,800,000 đ
 • Kim cương viên 3.01 ly (O-P carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 317,856,000 đ
 • Kim cương viên Tiêu chuẩn 4C

  Dạng cắt (cut) Độ tinh khiết (Clarity) Màu sắc (Color) Trọng lượng (Carat) Giấy chứng nhận ly (Các kiểu kim cương Hình tròn Chữ nhật nhọn góc Oval Hạt thóc Trái lê/giọt lệ Chữ nhật tròn góc Chữ nhật xếp chồng Hình vuông cắt góc Chữ nhật cắt góc Trái tim carat), nước Hướng dẫn mua kim cương

  Hướng dẫn chọn kim cương Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận, độ tinh khiết Dịch vụ khách hàng Cam kết chất lượng Chính sách hoa hồng Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA, có giá bán đ

Giá kim cương Ancarat

Lúc 18:49 ngày 26/09, sản phẩm kim cương tự nhiên từ 3 ly đến 18 ly của Công ty Ancarat Việt Nam (https://ancarat.com) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:

Hiện nay, giá kim cương của các công ty như SJC, Hưng Phát USA, Thế Giới Kim Cương hay các doanh nghiệp kinh doanh mua bán kim cương như Kim Lý, Danh Hiển, Hồng phúc, Xuân Thu đang được cập nhật.

Cách lựa chọn kim cương và đánh giá kim cương thật giả

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được món trang sức ưng ý dựa vào những yếu tố sau đây:

1. Hình dạng viên kim cương - Diamond Shape

Từ viên kim cương thô được phát hiện cho đến viên kim cương hoàn mỹ đính trên món trang sức là cả một quá trình chế tác dày công tỉ mỉ. Hình dạng của viên kim cương quyết định rất nhiều đến việc thể hiện độ trong và khả năng phản quang của nó. Có 10 hình dạng phổ biến sau:

 • Hình tròn (Round): Đây là hình dạng phổ biến nhất vì nó cho phép khả năng khúc xạ ánh sáng cao nhất thông qua 58 mặt cắt nhỏ.
 • Hình vuông góc nhọn (Princess): Đây là hình dạng duy nhất không có góc bo tròn của một viên kim cương và thường được dùng trong nhẫn đính hôn. Màu sắc có thể mờ dần từ trung tâm ra góc.
 • Hình chữ nhật vạt góc (Radiant): Hình dạng này giống với Princess nhưng các góc được vạt ngang chứ không để nhọn.
 • Hình chữ nhật xếp tầng (Emerald): Cấu trúc xếp tầng khiến cho viên kim cương ít phản quang hơn, nhưng bù lại, nó thể hiện độ tinh khiết rõ ràng hơn, vì vậy hãy chọn một viên kim cương càng ít tạp chất càng tốt.
 • Hình vuông xếp tầng (Asscher): Có cấu trúc tương tự với Emerald nhưng là hình vuông, một viên kim cương Asscher đạt chuẩn sẽ có tâm hình vuông khi ta nhìn xuyên qua mặt cắt.
 • Hình hạt thóc (Marquise): Hình dạng này có thể tối đa hóa trọng lượng carats của viên kim cương và tạo cảm giác thon dài cho ngón tay đeo nhẫn.
 • Hình bầu dục (Oval): Hình dạng này cũng tối ưu hóa khả năng phản quang như hình tròn, nhưng tạo cảm giác viên kim cương lớn hơn và ngón tay trông thon dài hơn.
 • Hình giọt lệ/trái lê (Perl): Đặc trưng của hình dạng này là nhọn ở đỉnh và tròn ở đáy giống như giọt nước. Đây là sự kết hợp của hình Round và Marquise, tạo cảm giác thon dài cho ngón tay.
 • Hình trái tim (Heart): Đây có lẽ là hình dạng lãng mạn mà các cô gái rất thích. Viên kim cương hình trái tim phải có hai nửa đều nhau, khe sắc nét và cánh hơi tròn.
 • Hình nhữ nhật bo góc (Cushion): Hình dạng này gần giống “cái gối” với các góc được bo tròn, tạo cảm giác bề mặt rộng và phản chiếu ánh sáng dày.

2. Trọng lượng viên kim cương - Carat

Carat là đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương. Một đơn vị “carat” tương ứng với 200 miligam. Nếu mọi yếu tố khác là giống nhau, giá của kim cương tăng lên cùng với trọng lượng viên, viên kim cương lớn hơn thì có độ hiếm hơn và được yêu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, hai viên kim cương trọng lượng carat tương đương có thế giá trị rất khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố khác của 4C: độ tinh khiết, màu sắc và giác cắt.

3. Màu sắc viên kim cương - Color 

Màu tự nhiên của kim cương thường là màu trắng (không màu). Tuy nhiên, những viên kim cương không màu lại cực kỳ hiếm vì chúng có xu hướng tự biểu lộ màu vàng hoặc vàng nhạt, màu này tạo nên cảm giác viên kim cương bị đục và kém tinh khiết.

Chính vì thế mà trong bảng phân màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), màu sắc của kim cương được phân theo cấp độ bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là trắng nhất (không màu, hiếm nhất, đắt nhất) và Z là vàng nhất (kém giá trị nhất).

Những viên kim cương không thuộc bảng màu D-Z được gọi là kim cương có màu khác thường (Fancy Color). Trong khi những vệt màu vàng nhạt làm giảm giá trị của kim cương thì màu sắc khác thường lại tạo nên giá trị cực kỳ cao vì chúng vô cùng hiếm. Kim cương màu chỉ hình thành ở một số khu vực có các yếu tố địa chất nhất định, hiếm nhất là màu hồng và xanh dương rồi đến xanh lá cây và vàng.

4. Độ tinh khiết - Clarity

Độ tinh khiết (trong suốt) của viên kim cương là thước đo về số lượng và kích thước của các khiếm khuyết nhỏ trong kim cương như tạp chất, vết bẩn, bọt bong bóng…

Phần lớn các khiếm khuyết này ở mức hiển vi và không ảnh hưởng rõ rệt đến vẻ đẹp của kim cương, chỉ các chuyên gia và nhà nghiên cứu mới quan tâm đến yếu tố này, chủ yếu để xác định giá trị của viên kim cương. Viên kim cương có càng ít khiếm khuyết thì giá trị càng cao.

Các thông số đo độ trong suốt bao gồm:- Flawless (FL), Internally Flawless (IF): Hoàn mỹ, hầu như không có khiếm khuyết. Đây là loại rất hiếm.- Very Very Slightly Included (VVS1, VVS2): Rất sáng, rất khó để nhìn thấy khiếm khuyết dưới độ phóng đại 10x.- Very Slightly Included (VS1, VS2): Khá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Slightly Included (SI1, SI2): Có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Included (I1, I2, I3): Đây là chất lượng kém nhất của viên kim cương, khá nhiều khiếm khuyết và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

5. Giác cắt của viên kim cương - Diamond Cut

Cắt mài là một yếu tố thuộc về con người, nhưng nó quyết định rất lớn đến giá trị của viên kim cương. Một viên kim cương thô trông không khác gì một viên pha lê, chỉ khi được cắt mài chúng mới trở nên lấp lánh nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng.

Đây cũng là yếu tố tạo nên những hình dạng đặc thù đã nêu ở trên.Khi được cắt với tỷ lệ thích hợp, ánh sáng được khúc xạ và phản xạ hoàn toàn ra bề mặt, khiến cho viên kim cương sáng hơn, lấp lánh hơn. Nếu cắt quá nông thì ánh sáng thoát ra khỏi đáy còn cắt quá sâu thì ánh sáng thoát ra mặt bên.

Thang chia giác cắt của GIA được xếp hạng từ EXCELLENT đến POOR. GIA cung cấp thang cắt chất lượng cho kim cương viên tròn tiêu chuẩn được GIA xếp hạng màu từ D đên Z.Vẻ đẹp của kim cương đã được đánh bóng là sự kết hợp của nhiều yếu tố và ánh sáng: Mức độ toả sáng trên bề mặt, mức độ hấp thu ánh sáng và cách thức ánh sáng quay trở lại mắt nhìn.Kết quả này chịu sự chi phối của 3 yêu tố: Brightness (độ rực rỡ)Fire (ánh lửa)Scintillation (sự tán sắc).

6. Giấy chứng nhận

Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định nguồn gốc và giá trị của viên kim cương. Dựa vào giấy chứng nhận này, bạn sẽ biết được các thông số của viên kim cương như kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong, độ bóng, mức độ đối xứng v.v…

Giấy chứng nhận kim cương thường được cấp bởi Gemological Institute of America (GIA) và American Gem Society Laboratories (AGSL), đây là hai phòng thí nghiệm uy tín nhất trong ngành công nghiệp kim cương. Kim cương có giấy chứng nhận tất nhiên sẽ có giá cao hơn những viên không rõ nguồn gốc.

Video clip

Mua kim cương ở đâu - những điều cần biết về kim cương

Khám phá bí mật đen tối khiến kim cương đắt giá

Hướng dẫn mua kim cương có giấy định quốc tế g.i.a pnj sjc đẹp nhất | lh 0907463131

Viên kim cương bán đấu giá hơn $11 triệu

Viên kim cương đắt giá nhất thế giới không ai tin là nó có thật

Choa'ng với những chiếc nhẫn kim cương bằng cả biệt thự của m,ỹ nhâ,n việt - tin tức mới

Tại sao không nên mua kim cương không giấy giám định | những bệnh phổ biến của kc thiên nhiên

Hội những nữ đại gia chơi hệ kim cương đỉnh của chóp: trùm cuối không làm bạn thất vọng

7 viên kim cương màu đắt giá nhất thế giới

Bom tấn chốt deal thương vụ bạc tỷ khoa pug vs ông hoàng kim cương johnny đặng tại mỹ!

Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

Thử dùng búa đập kim cương thật và giả | kim cương 1$ vs kim cương 1000$

đấu giá viên kim cương khổng lồ tại new york

Bà phương hằng khoe cận cảnh 20 viên kim cương từ 20-54 carat khổng lồ cân ký khiến đối.thủ tức tưởi

Vlog 41 - diamond gia earings d color, nhẫn hot xoan gia 5 carat

So sánh màu sắc kim cương defg nước nào đẹp nhất của kc | so sánh giấy kiểm định quốc tế gia & igi

Vlog 140 - kim cương gia khoảng 5 carat- 10ly5 excellent, lắc tay kim cuong 4ly

Kim cương nhận tạo là gì ? giá của kim cương nhân tạo và cách nhận biết hàng thật

25 triệu usd 1 viên kim cương 100 carat

Kiến thức cần biết về kim cương

"lóa mắt" trước đồng hồ kim cương chục tỉ của doanh nhân nguyễn phương hằng

Tiệm vàng kim cương hột xoàn ở mỹ có những gì ??? i couplego

Cách phân biệt kim cương thật hay giả đơn giản nhất

So sánh màu sắc kim cương f i j m n | nước nào đẹp nhất của kim cương thiên nhiên

Vì sao kim cương lại đắt giá ? @có thể bạn chưa biết ?

Kim cương nhân tạo cao cấp moissanite | #moisanite #kim_cương_phòng_thí_nghiệm

Nhẫn kim cương nữ 7ly2 kiểm định quốc tế gia. kim cương thiên nhiên gia/7*2/m/vvs1/3ex. giá 172triệu

Vbs đấu giá kim cương

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 32.000.000 vnđ

5 cách phân biệt kim cương thật giả

Gia: báo cáo kim cương 45,16 carat của ceo nguyễn phương hằng là “không hợp lệ”

Bà phương hằng công bố chuyên gia kiểm định kim cương 100 carat to nhất nhì thế giới công khai

Phúc xo vác 5 tỉ đi mua kim cương để đeo vì vàng nặng quá đeo không nổi

Nhẫn xoàn nam siêu đẹp kim cương giám định quốc tế gia | lh 0907463131

Chọn mua kim cương nhân tạo moissanite nhất định không thể bỏ qua các tiêu chí này i hqj jewelry

ông hoàng kim cương gốc việt johnny dang khiến hollywood điên đảo vì văn hóa bọc răng của việt nam

Chào xuân 2020 | mới về hơn 100 viên kim cương giám định gia pnj sjc | lh 0907463131

Kim cương đen là gì? kim cương đen có ý nghĩa gì, có giá bao nhiêu?

Viên kim cương trắng 118,28 cara được bán với giá kỷ lục

Vbs đấu giá kim cương

Nguyên tắc 4cs: cut – color – carat – clarity, cách chọn kim cương tự nhiên, kim cương nước d là gì?

Kim cương nhân tạo được sản xuất thế nào? hiểu rõ trong 5 phút

Kim cương 6ly3 giá bao nhiêu [ody diamond]

Vbs đấu giá kim cương

Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới - top 10 world's most expensive diamonds

Ca sĩ đan nguyên sẽ trả kim cương giả, kiện chủ tiệm vàng kiskat tội vu khống

Kim cương 5.3 carat 11li15 nước f vs1 3ex giấy kiểm định gia | giá 3.300.000.000₫ | lh 0907463131

Vbs đấu giá kim cương

Kim cương thiên nhiên | những điều cần biết

Vbs đấu giá kim cương


Bạn đang xem bài viết Giá Kim Cương Rời trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv