Đề Xuất 5/2023 # National Institute Of Animal Sciences # Top 7 Like | Ngayhoimuanhagiagoc.com

Đề Xuất 5/2023 # National Institute Of Animal Sciences # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về National Institute Of Animal Sciences mới nhất trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong vòng hơn một năm, anh Lương Công Bằng (xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) đã mở rộng quy mô nuôi gà Ri thả vườn từ 4 trăm con lên nghìn con. Với các ưu điểm như không đòi hỏi điều kiện nuôi cầu kỳ, có thể nuôi thả vườn (tiết kiệm chi phí chuồng trại), thích nghi với các loại  thức ăn nghèo dinh dưỡng, nuôi con khéo, chống chịu tốt với bệnh tật.., đàn gà Ri vàng rơm giúp anh Bằng thu được lợi nhuận cao.

“Mỗi cân gà là trăm hai, trừ chi phí đi là còn lãi bốn chục/cân, con 2 cân là được 80 chục rồi.”- Anh Bằng nói.

                                                           Đàn gà Ri vàng rơm thuần chủng của anh Bằng

Gà Ri là giống gà đặc sản của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nhiều năm qua giống gà này bị lai tạo, không còn giữ được các tính trạng vốn có. Từ năm 1999, các kỹ sư của Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm sinh học, chọn lọc bằng phương pháp phân tích di truyền đồng dạng các tính trạng, ghép phối theo nhóm tạo ra giống gà Ri thuần chủng và nuôi giữ giống gốc gà Ri trong suốt những năm qua.

TS Hồ Xuân Tùng, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi(Viện chăn nuôi) cho biết: “Để mà nghiên cứu ra giống gà Ri này, chúng tôi mất 10 năm. Quá trình nghiên cứu gà Ri gặp nhiều khó khăn, bị pha tạp nhiều giống nên quá trình nghiên cứu phải rất chặt chẽ, theo dõi cá thể từng con, từ màu lông đến sản lượng trứng mới chọn ra được gà thuần chủng”

Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, từ đàn gà Ri thuần chủng, nhóm nghiên cứu tiếp tục chọn lọc các cá thể có màu lông vàng rơm đồng nhất phân nhóm ghép phối, từ đó chọn ghép gia đình theo phương pháp luân hồi trống để tránh cận huyết.

 “Chúng tôi cố gắng tách ra để có được một nhóm gà có màu vàng hoàn toàn về lông, da chân, mỏ, tạo ra một con gà có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt ngon để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường”- Kỹ sư Vũ Chí Thiện nói.

                                     Các kỹ sư của TTNC và huấn luyện chăn nuôi tiêm chủng cho gà Ri con

Để đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà Ri thuần chủng, Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi đã tiến hành xây dựng 5 mô hình gà sinh sản và thương phẩm tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây và Phú Thọ.

Mỗi kg gà thịt, trừ chi phí người nuôi có lãi từ 40 – 45 nghìn đồng. Hiện Trung tâm là đơn vị duy nhất cung cấp giống gà Ri vàng rơm trên toàn quốc, phục vụ chăn nuôi theo phương thức chăn thả ở các vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           Nguồn: 3ntv (Hải Đăng)

National Institute Of Animal Sciences

Trong vòng hơn một năm, anh Lương Công Bằng (xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) đã mở rộng quy mô nuôi gà Ri thả vườn từ 4 trăm con lên nghìn con. Với các ưu điểm như không đòi hỏi điều kiện nuôi cầu kỳ, có thể nuôi thả vườn (tiết kiệm chi phí chuồng trại), thích nghi với các loại  thức ăn nghèo dinh dưỡng, nuôi con khéo, chống chịu tốt với bệnh tật.., đàn gà Ri vàng rơm giúp anh Bằng thu được lợi nhuận cao.

“Mỗi cân gà là trăm hai, trừ chi phí đi là còn lãi bốn chục/cân, con 2 cân là được 80 chục rồi.”- Anh Bằng nói.

                                                           Đàn gà Ri vàng rơm thuần chủng của anh Bằng

Gà Ri là giống gà đặc sản của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nhiều năm qua giống gà này bị lai tạo, không còn giữ được các tính trạng vốn có. Từ năm 1999, các kỹ sư của Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm sinh học, chọn lọc bằng phương pháp phân tích di truyền đồng dạng các tính trạng, ghép phối theo nhóm tạo ra giống gà Ri thuần chủng và nuôi giữ giống gốc gà Ri trong suốt những năm qua.

TS Hồ Xuân Tùng, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi(Viện chăn nuôi) cho biết: “Để mà nghiên cứu ra giống gà Ri này, chúng tôi mất 10 năm. Quá trình nghiên cứu gà Ri gặp nhiều khó khăn, bị pha tạp nhiều giống nên quá trình nghiên cứu phải rất chặt chẽ, theo dõi cá thể từng con, từ màu lông đến sản lượng trứng mới chọn ra được gà thuần chủng”

Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, từ đàn gà Ri thuần chủng, nhóm nghiên cứu tiếp tục chọn lọc các cá thể có màu lông vàng rơm đồng nhất phân nhóm ghép phối, từ đó chọn ghép gia đình theo phương pháp luân hồi trống để tránh cận huyết.

 “Chúng tôi cố gắng tách ra để có được một nhóm gà có màu vàng hoàn toàn về lông, da chân, mỏ, tạo ra một con gà có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt ngon để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường”- Kỹ sư Vũ Chí Thiện nói.

                                     Các kỹ sư của TTNC và huấn luyện chăn nuôi tiêm chủng cho gà Ri con

Để đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà Ri thuần chủng, Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi đã tiến hành xây dựng 5 mô hình gà sinh sản và thương phẩm tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây và Phú Thọ.

Mỗi kg gà thịt, trừ chi phí người nuôi có lãi từ 40 – 45 nghìn đồng. Hiện Trung tâm là đơn vị duy nhất cung cấp giống gà Ri vàng rơm trên toàn quốc, phục vụ chăn nuôi theo phương thức chăn thả ở các vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           Nguồn: 3ntv (Hải Đăng)

National Institute Of Animal Sciences

Trong vòng hơn một năm, anh Lương Công Bằng (xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) đã mở rộng quy mô nuôi gà Ri thả vườn từ 4 trăm con lên nghìn con. Với các ưu điểm như không đòi hỏi điều kiện nuôi cầu kỳ, có thể nuôi thả vườn (tiết kiệm chi phí chuồng trại), thích nghi với các loại  thức ăn nghèo dinh dưỡng, nuôi con khéo, chống chịu tốt với bệnh tật.., đàn gà Ri vàng rơm giúp anh Bằng thu được lợi nhuận cao.

“Mỗi cân gà là trăm hai, trừ chi phí đi là còn lãi bốn chục/cân, con 2 cân là được 80 chục rồi.”- Anh Bằng nói.

                                                           Đàn gà Ri vàng rơm thuần chủng của anh Bằng

Gà Ri là giống gà đặc sản của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nhiều năm qua giống gà này bị lai tạo, không còn giữ được các tính trạng vốn có. Từ năm 1999, các kỹ sư của Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm sinh học, chọn lọc bằng phương pháp phân tích di truyền đồng dạng các tính trạng, ghép phối theo nhóm tạo ra giống gà Ri thuần chủng và nuôi giữ giống gốc gà Ri trong suốt những năm qua.

TS Hồ Xuân Tùng, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi(Viện chăn nuôi) cho biết: “Để mà nghiên cứu ra giống gà Ri này, chúng tôi mất 10 năm. Quá trình nghiên cứu gà Ri gặp nhiều khó khăn, bị pha tạp nhiều giống nên quá trình nghiên cứu phải rất chặt chẽ, theo dõi cá thể từng con, từ màu lông đến sản lượng trứng mới chọn ra được gà thuần chủng”

Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, từ đàn gà Ri thuần chủng, nhóm nghiên cứu tiếp tục chọn lọc các cá thể có màu lông vàng rơm đồng nhất phân nhóm ghép phối, từ đó chọn ghép gia đình theo phương pháp luân hồi trống để tránh cận huyết.

 “Chúng tôi cố gắng tách ra để có được một nhóm gà có màu vàng hoàn toàn về lông, da chân, mỏ, tạo ra một con gà có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt ngon để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường”- Kỹ sư Vũ Chí Thiện nói.

                                     Các kỹ sư của TTNC và huấn luyện chăn nuôi tiêm chủng cho gà Ri con

Để đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà Ri thuần chủng, Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi đã tiến hành xây dựng 5 mô hình gà sinh sản và thương phẩm tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây và Phú Thọ.

Mỗi kg gà thịt, trừ chi phí người nuôi có lãi từ 40 – 45 nghìn đồng. Hiện Trung tâm là đơn vị duy nhất cung cấp giống gà Ri vàng rơm trên toàn quốc, phục vụ chăn nuôi theo phương thức chăn thả ở các vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           Nguồn: 3ntv (Hải Đăng)

National Institute Of Animal Sciences

Trong vòng hơn một năm, anh Lương Công Bằng (xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) đã mở rộng quy mô nuôi gà Ri thả vườn từ 4 trăm con lên nghìn con. Với các ưu điểm như không đòi hỏi điều kiện nuôi cầu kỳ, có thể nuôi thả vườn (tiết kiệm chi phí chuồng trại), thích nghi với các loại  thức ăn nghèo dinh dưỡng, nuôi con khéo, chống chịu tốt với bệnh tật.., đàn gà Ri vàng rơm giúp anh Bằng thu được lợi nhuận cao.

“Mỗi cân gà là trăm hai, trừ chi phí đi là còn lãi bốn chục/cân, con 2 cân là được 80 chục rồi.”- Anh Bằng nói.

                                                           Đàn gà Ri vàng rơm thuần chủng của anh Bằng

Gà Ri là giống gà đặc sản của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nhiều năm qua giống gà này bị lai tạo, không còn giữ được các tính trạng vốn có. Từ năm 1999, các kỹ sư của Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm sinh học, chọn lọc bằng phương pháp phân tích di truyền đồng dạng các tính trạng, ghép phối theo nhóm tạo ra giống gà Ri thuần chủng và nuôi giữ giống gốc gà Ri trong suốt những năm qua.

TS Hồ Xuân Tùng, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi(Viện chăn nuôi) cho biết: “Để mà nghiên cứu ra giống gà Ri này, chúng tôi mất 10 năm. Quá trình nghiên cứu gà Ri gặp nhiều khó khăn, bị pha tạp nhiều giống nên quá trình nghiên cứu phải rất chặt chẽ, theo dõi cá thể từng con, từ màu lông đến sản lượng trứng mới chọn ra được gà thuần chủng”

Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, từ đàn gà Ri thuần chủng, nhóm nghiên cứu tiếp tục chọn lọc các cá thể có màu lông vàng rơm đồng nhất phân nhóm ghép phối, từ đó chọn ghép gia đình theo phương pháp luân hồi trống để tránh cận huyết.

 “Chúng tôi cố gắng tách ra để có được một nhóm gà có màu vàng hoàn toàn về lông, da chân, mỏ, tạo ra một con gà có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt ngon để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường”- Kỹ sư Vũ Chí Thiện nói.

                                     Các kỹ sư của TTNC và huấn luyện chăn nuôi tiêm chủng cho gà Ri con

Để đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà Ri thuần chủng, Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi đã tiến hành xây dựng 5 mô hình gà sinh sản và thương phẩm tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây và Phú Thọ.

Mỗi kg gà thịt, trừ chi phí người nuôi có lãi từ 40 – 45 nghìn đồng. Hiện Trung tâm là đơn vị duy nhất cung cấp giống gà Ri vàng rơm trên toàn quốc, phục vụ chăn nuôi theo phương thức chăn thả ở các vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           Nguồn: 3ntv (Hải Đăng)

Bạn đang đọc nội dung bài viết National Institute Of Animal Sciences trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!